Popular Routes

All Routes

 • Tenkasi - Chennai
  D: 06:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Madurai - Chennai
  D: 11:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Pavoorchatram - Chennai
  D: 06:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Alangulam (tirunelveli) - Chennai
  D: 07:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Chennai
  D: 08:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayathar - Chennai
  D: 09:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Chennai
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Chennai
  D: 09:55 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Chennai
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Tenkasi
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Madurai
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Virudhnagar
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Sattur
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kovilpatti
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kayathar
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Tirunelveli
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Alangulam (tirunelveli)
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Pavoorchatram
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Thisayanvilai
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Virudhnagar
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Virudhnagar
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Virudhnagar
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Virudhnagar
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Sattur
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Sattur
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Sattur
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Sattur
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Kovilpatti
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Kovilpatti
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Kovilpatti
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Kovilpatti
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Kayathar
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Kayathar
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Kayathar
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Kayathar
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Tirunelveli
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Tirunelveli
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Tirunelveli
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Tirunelveli
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Moolakaraippatti
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Moolakaraippatti
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Moolakaraippatti
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Moolakaraippatti
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Munanjipatti
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Munanjipatti
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Munanjipatti
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Munanjipatti
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Peikulam
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Peikulam
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Peikulam
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Peikulam
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Sathankulam
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Sathankulam
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Sathankulam
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Sathankulam
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Ittamozhi
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Ittamozhi
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Ittamozhi
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Ittamozhi
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Thisayanvilai
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Thisayanvilai
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Thisayanvilai
  D: 11:14 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thisayanvilai - Coimbatore
  D: 07:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ittamozhi - Coimbatore
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Coimbatore
  D: 08:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Peikulam - Coimbatore
  D: 09:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Munanjipatti - Coimbatore
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Moolakaraippatti - Coimbatore
  D: 09:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Coimbatore
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayathar - Coimbatore
  D: 11:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Coimbatore
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Coimbatore
  D: 11:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Coimbatore
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thisayanvilai - Ottanchathiram
  D: 07:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ittamozhi - Ottanchathiram
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Ottanchathiram
  D: 08:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Peikulam - Ottanchathiram
  D: 09:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Munanjipatti - Ottanchathiram
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Moolakaraippatti - Ottanchathiram
  D: 09:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Ottanchathiram
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayathar - Ottanchathiram
  D: 11:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Ottanchathiram
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Ottanchathiram
  D: 11:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Ottanchathiram
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thisayanvilai - Dharapuram
  D: 07:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ittamozhi - Dharapuram
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Dharapuram
  D: 08:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Peikulam - Dharapuram
  D: 09:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Munanjipatti - Dharapuram
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Moolakaraippatti - Dharapuram
  D: 09:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Dharapuram
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayathar - Dharapuram
  D: 11:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Dharapuram
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Dharapuram
  D: 11:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Dharapuram
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thisayanvilai - Tirupur
  D: 07:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ittamozhi - Tirupur
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Tirupur
  D: 08:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Peikulam - Tirupur
  D: 09:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Munanjipatti - Tirupur
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Moolakaraippatti - Tirupur
  D: 09:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Tirupur
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayathar - Tirupur
  D: 11:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Tirupur
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Tirupur
  D: 11:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Tirupur
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thisayanvilai - Palladam
  D: 07:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ittamozhi - Palladam
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Palladam
  D: 08:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Peikulam - Palladam
  D: 09:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Munanjipatti - Palladam
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Moolakaraippatti - Palladam
  D: 09:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Palladam
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayathar - Palladam
  D: 11:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Palladam
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Palladam
  D: 11:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Palladam
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Nagercoil - Chennai
  D: 06:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kavalkinaru - Chennai
  D: 06:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Panakudi - Chennai
  D: 06:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Valliyur - Chennai
  D: 07:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Nanguneri - Chennai
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Chennai
  D: 07:55 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayathar - Chennai
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Chennai
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Chennai
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Chennai
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Chennai
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Madurai - Chennai
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Nagercoil
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Madurai
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Virudhnagar
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Sattur
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kovilpatti
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kayathar
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Tirunelveli
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Nanguneri
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Valliyur
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Panakudi
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kavalkinaru
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Villukuri
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Thirumangalam
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Chennai
  D: 08:45 PM - Sleeper, AC
 • Avinashi - Chennai
  D: 10:00 PM - Sleeper, AC
 • Tirupur - Chennai
  D: 10:30 PM - Sleeper, AC
 • Perumanallur - Chennai
  D: 10:45 PM - Sleeper, AC
 • Vijayamangalam - Chennai
  D: 11:00 PM - Sleeper, AC
 • Perundhurai - Chennai
  D: 11:15 PM - Sleeper, AC
 • Erode - Chennai
  D: 11:30 PM - Sleeper, AC
 • Salem - Chennai
  D: 11:59 PM - Sleeper, AC
 • Chennai - Coimbatore
  D: 10:35 PM - Sleeper, AC
 • Chennai - Salem
  D: 10:35 PM - Sleeper, AC
 • Chennai - Erode
  D: 10:35 PM - Sleeper, AC
 • Chennai - Vijayamangalam
  D: 10:35 PM - Sleeper, AC
 • Chennai - Perundhurai
  D: 10:35 PM - Sleeper, AC
 • Chennai - Perumanallur
  D: 10:35 PM - Sleeper, AC
 • Chennai - Tirupur
  D: 10:35 PM - Sleeper, AC
 • Chennai - Avinashi
  D: 10:35 PM - Sleeper, AC
 • Chennai - Udankudi
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Arumuganeri
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Thiruchendur
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Tuticorin
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Madurai
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Aruppukottai
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Mukaani
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Palayakayal
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Spic Nagar
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Keela Eral
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - South Authoor
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kulasekharapatnam
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kaliakkavilai
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Madurai
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Virudhnagar
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Sattur
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kovilpatti
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kayathar
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Tirunelveli
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Nanguneri
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Valliyur
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Panakudi
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kavalkinaru
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Nagercoil
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Thakkalai
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Alagiyamandapam
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Marthandam
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Chennai - Kuzhithurai
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • About Us

  Sri Sms Travels is a renowned brand in the bus operating industry. Our vision is to give a new face to the bus... Read More

  Online Bus Ticket Booking

  Return Bus Tickets

  Online Payment

  Customer Support

  Testimonials

  Latest News

  Welcome To SriSmsTravels

  Our Amenities

  Charging Point

  Emergency Exit

  Free Pickup

  Hammer

  Live Bus Tracking

  Pillow

  Gallery

  Latest News

  About Us

  A tours and travels company you can rely on, when it comes to a comfortable journey throughout. We are dedicated to give you top notch Quality of Service, through a good variety of dedicated Buses to choose from. Our Staff is Professionally trained. We desire to gain true confidence and win hearts of our Customers by providing Good Service and punctuality, as we Value our Customers and their Time

  About

  The Story of our Brand

  We, the VIVEGAM group - reliable, responsive and revolutionary.
  This 53 year old legacy, pivoted at Tuticorin, is attributed to our founder Shri.V.Gurusamy,an embodiment of hardwork and determination. The seed that germinated from a single truck has grown into a fleet of 70 vehicles which includes omni buses for inter-city commutation. Read More

  Our Milestone

  60+
  Buses available
  5000+
  Regular Customers
  99+
  Our Best Drivers

  Our Features


  Helpline

  For Bookings, Suggestions, Complaints & Boarding points

  0422-2235127, 0422-2235201, 7373597777
  For Bangalore, Chennai, Coimbatore & Ernakulam Routes

  8197414141, 8197313131

  E-mail


  spstravelsindia@ymail.com
  Wish you a Happy and Comfortable Journey

  Download our app and Get Extra Benfits and offers

  Contact Info

  Online Queries (10 AM - 6 PM )

  0461 4985499
  booking-confirm booking-cancel search-results service-details ticket-details thank-you my-page phone-blocking-to-ebooking"> 404> 410>

  Please Enter Your Details

  Success

  Thank you, Message has been sent successfully